Kalite Danışmanlık

İşgüm Kontrol Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar Nelerdir.

İşgüm Kontrol Belgesi | İsgüm

isgüm kontrol belgesi

İşgüm Kontrol Belgesi Nedir ?

İşgüm Kontrol Belgesi; ithalatı yapılmak istenilen boya ve boya kimyasalları (benzol, toluen, Hekzan, white sprit, solvent, aerosol, çözücüler ve incelticiler) , sanayi yapıştırıcıları gibi. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen bir belgedir.

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, İşgüm Kontrol Belgesi nin alınmış olması gerekmektedir.

İthal Ürün gümrüğe geldikten sonra İsgüm Kontrol Belgesi müracaat işlemlerine başlanılması, Kontrol belgesi onaylanana kadar ürünlerinizin gümrükte beklemesine ve bozulmasına sebep olabilecegi gibi gümrükte beklediği her gün için, ardiye ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

ÖNEMLİ DUYURU !!
-05.09.2017 tarihi itabari ile yeni sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde Firmalar İthalatı yapacagı Gümrük Müdürlüğünden TEK PENCERE (TPS) şifresi almarı gereklidir. Ayrıca Başvurular Elektronik ortamdan yapılacagı için; SGK da firma iş vereni olarak kayıtlı yetkili adına Elektronik imza (E-imza) alınması gereklidir.

İşgüm Kontrol Belgesi İçin Gerekli Evraklar
- Gümrük Müdürlüğünden Alınmış Tek Pencere (TPS)Şifresi
- SGK da kayıtlı işveren adına alınmış Elektronik(E-imza)imza
- Proforma Fatura
- MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olması gereklidir. Firmamız Bünyesinde Sertifikalı kişi mevcuttur. Tarafımızcada hazırlanır. 13.02.2017 tarihinden itibaren Kurum Sertifikasız ve Yetkili tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olmayan MSDS leri kabul etmemektedir.)
- Tarafımıza verilecek Vekaletname (Noter Onaylı)

İşgüm Kontrol Belgesi Ücreti

2018 yılı itibari ile İşgüm Kontrol Belgesi Ücreti şöyledir;
- Kontrol Belgesi Harcı : 472,00 TL.
- Kontrol Belgesi Düzeltme Harcı: ....... TL.

- İsgüm Kontrol Belgesi Gerektiren Ürünler Listesi 2017

- Bizimle irtibata geçerek sıkıntısızca işgüm kontrol belgenizi temin edebilirsiniz.


Etiketler : işgüm kontrol belgesi | işgüm kontrol belgesi nedir | işgüm kontrol belgesi ücreti | işgüm kontrol belgesi 2017 | işgüm kontrol belgesi formu | işgüm kontrol belgesi harcı | işgüm kontrol belgesi nasıl alınır | isgüm