Kalite Danışmanlık

İthal Lisansı Nedir, Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar Nelerdir...

İthal Lisansı, Tarife Kontenjanı

ekonomi bakanlığı İthal Lisansı Nedir

İthal Lisansı, bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.

İthal Lisansı Nasıl Alınır

Tarım Ürünleri ve Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Gerekli onaylardan sonra İthal Lisansı çıkmış olur.

İthal lisansı ve Tarife Kontenjanı Ülkeler arası anlaşmalara bağlı olarak yada Ekonomi Bakanlığının öngördüğü ülke ve ürünler bazında uygulanmaktadır.

İthal Lisansı İthalatını yapacağınız ürün kategorileri ve G.T.İ.P numaraları ile ithalatın yapılacağı Ülke baz alınarak düzenlemekte olup ilgili Tebliğ kapsamındaki usul ve esaslarına göre dağıtılır.

İthal Lisansı İçin Gerekli Evraklar

1- Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanır)
2- Proforma Fatura veya Fatura Nüshaları
3- Paket listesi (Çeki Listesi)
3- İmza Sirküleri (İlk Müracaatlarda Noter Onaylı )
4- Ticaret Sİcil Gazetesi (noter onaylı)


Etiketler : ithal lisansı | tarife kontenjanı | ithal lisansı nedir | ithal lisansı nasıl alınır | ithal lisansı başvuru formu | ithal lisansı örneği | ithal lisansı süresi